Ristiriidat, kriisit ja uuden talouden hahmottaminen

Aikamme maailmantalous kriisiytyi vuonna 2008. Alkoi toipuminen, joka keskeytyi ja niin kriisi jatkui. Kapitalismi ei tietenkään kriisiytynyt ensimmäistä kertaa. Mutta miksi tämä tapahtui tällä kertaa? Ja mitä on odotettavissa lähivuosina ja -vuosikymmeninä? Tutustumme tällä viikolla hieman lähemmin joihinkin näkökulmiin tämän hetken talouskriisistä ja keskustelemme, mitä talousjärjestelmän ristiriitaisuuksia kriisi paljastaa. Yritämme myös luoda yhtenäiskuvan meneillään olevasta…

Tulevaisuudenskenaarioita – Minkä tien valitsemme?

Viikolla 43 aiheenamme on ”Tulevaisuudenskenaariot – Minkä tien valitsemme?”. Etkö ehtinyt lukea ja katsoa kaikkea viime viikolla? Ei hätää! Lue blogikirjoitus ja mieti jotakin tai joitakin viikon 42 pohdinta- ja keskustelukysymyksiä tällä viikolla! Jaa mielellään joku ajatus tai havainto Google plussassa. HUOM! Jos teillä on paikallinen opintopiiri, olisi kiva jos voisitte viitata ryhmänne keskusteluihin ja…

Ekologia & demokratia: Yhteiskuntaekologian perusteet

Viikon 42 alaotsikko on ”Ekologia & demokratia: Yhteiskuntaekologian perusteet”. Tämän viikon tavoitteena on avata näkemyksiä seuraaviin kysymyksiin: Miltä oikeastaan näyttää tämän päivän ekologinen kriisi. Mitä tarkoitetaan yhteiskuntaekologialla? Miten sosiaaliset ja ekologiset ongelmat sekä demokraattiset ja ekologiset haasteet kytkeytyvät toisiinsa? Useilla tahoilla koetetaan kuvailla ekologinen kriisi etupäässä luonnontieteellisin käsittein. Tutkijat ovat mm. esitelleet käsitteen ”Planeetan rajat”…

Johdanto opintopiiriin

Mikä on opintopiirin tarkoitus? Tämän opintopiirin tarkoituksena on syventää ymmärrystä haasteista, joita yhteiskunta kohtaa nykypäivänä. Haluamme ennen kaikkea valaista ympäristö- ja energiakysymyksiä sekä sitä, kuinka ne liittyvät yhteen talouden, hyvinvoinnin sekä demokratian muotojen ja sisällön kanssa. Jokainen meistä tuo oman panoksensa opintopiiriin kokemustensa ja näkemystensä kautta. Me tutkimme ja keskustelemme yhdessä erilaisista tavoista työskennellä demokraattisen…

Demokraattinen muutos – Tervetuloa opintopiiriin!

Ihmiskunnan ja yhteiskunnan edessä on suuri ja käänteentekevä muutos. Yhteiskuntamuotoa ja yhteiskunnallisen kehityksen suuntaa tulee muuttaa radikaalisti. Vain näin voimme selviytyä ympäristö- ja energiakriisistä, parantaa hyvinvointia ja hankkia hyvät elinmahdollisuudet kaikille. Globaali kapitalismi on tullut tiensä päähän. Sen vuoksi on yhä selvempää, että meidän tulee kehittää uusia taloudellisia malleja, joiden tarkoituksena ei ole pääoman kasautuminen.…

In memoriam Jyri Jaakkola

Maanantaina 27.4 tulee kuluneeksi viisi vuotta ihmisoikeuspuolustajien Jyri Jaakkolan ja Bety Cariñon murhasta Meksikossa. He olivat matkalla piiritettyyn San Juan Copalan kylään humanitaarisessa saattueessa, kun aseistettu joukko avasi tulen heitä kohti. Meksikon viranomaiset ovat luvanneet selvittää murhat, mutta vielä viidenkään vuoden kuluttua ketään ei ole saatu vastuuseen teoista. Jyri oli ystävämme ja yhteistyökumppanimme. Hän jakoi…

Murray Bookchinin yhteiskuntaekologia – kommunalismi evoluution tienä itsetietoisuuteen, vapauteen ja eettisyyteen

Yhteiskuntaekologia (social ecology) yhdistetään yleensä yhdysvaltalaiseen Murray Bookchiniin, jonka ajatuksia esittelen tässä artikkelissa. Bookchinin mukaan lähes kaikki ekologiset ongelmat ovat yhteiskunnallisia ja sosiaalisia ongelmia. Ekologinen kriisi on kapitalistisen yhteiskunnan aikaansaama, mutta sen perimmäiset juuret ovat yhteiskunnallisissa hierarkioissa. Yhteiskuntaekologia ehdottaa valtion ja kapitalismin korvaamista ekologisella yhteiskunnalla, joka perustuu hierarkiattomiin suhteisiin, maantieteellisesti hajautettuihin yhteisöihin, ekoteknologioihin, luonnonmukaiseen maatalouteen ja…

Kansankokouksia ja konfederaatioita

Yksilön vapauksia rajoittava ja keskitetysti hallittu sosialismi, jossa valtio sanelee kaiken yhteiskunnallisen elämän suuntaviivat, esitetään usein ainoaksi vaihtoehdoksi nykyisen kaltaiselle edustuksellisen demokratian ja kapitalismin tai jonkinlaisen markkinatalouden yhdistelmälle. Valtiojohtoinen sosialismi on monien mielestä osoittautunut toimimattomaksi, joten muuta tehtävää kuin nykyisen yhteiskuntajärjestelmän hienosäätö ei ole näytä olevan. Historiallisia esimerkkejä erilaisista tavoista ihmisten yhteiselämän ja päätöksenteon järjestämiseksi…

Ecological Challenges -konferenssi.

Syyskuun 25. päivänä alkava kaksipäiväinen konferenssi ”Ecological Challenges” järjestetään Oslossa Norjassa. Tapahtuman päätarkoituksena on saattaa yhteen aktivisteja ja akateemikkoja, keskustelemaan ilmastonmuutokseen liittyvistä haasteista. ”Ympäristöjärjestöt taistelevat aikamme suurinta sosiaalista ja poliittista haastetta vastaan. Ilmasto muuttuu, mutta kuinka me vastaamme? Lähitulevaisuuden päätöksenteko ja sosiaaliset suuntaukset tulevat vaikuttamaan pitkälle tulevaisuuteen.” Paikalle saapuu runsaasti aktivisteja useista eri ympäristöliikkeistä, sekä lisäksi eri…

Seminaari Helsingissä 16.9.2014

Yhteiskuntaekologia teoriassa ja käytännössä Miten yhteiskuntaekologiset teoriat ja ajatukset voivat tukea ilmasto-oikeudenmukaisuuden, radikaalin demokratian tai ekologisten kaupunkien puolesta kamppailevia liikkeitä? Tilaisuudessa alustaa Dimitrios Roussopoulos, joka on kirjoittanut useita kirjoja ekologiasta, anarkismista ja demokratiasta sekä ollut perustamassa Montreal Urban Ecology Center ja Transnational Institute for Social Ecology (TRISE). Hänen esitelmänsä pohjaa vuosikymmenten kokemukseen yhteisöjen organisoinnissa ja polittiisessa…