Kunnallisia kansanliikkeitä Espanjassa

Kunnallinen kokous Barcelonassa. Foto: Kate Shea Baird. Tämän opintopiirin viimeisenä tapaustutkimuksena ”Demokraattisesta muutoksesta käytännössä” kiinnitämme huomiomme nyt Espanjaan  ja niihin kunnallisiin aloitteisiin, jotka piirsivät uusiksi Espanjan poliittisen kartan kunnallisvaalien yhteydessä 2015. Tavoitteenamme on perehtyä yhteen näistä aloitteista –  Barcelona en Comú – sekä tarkastella, kuinka näitä aloitteita voidaan tulkita osana suurempaa ylikansallista politiikan käännettä. Ensiksi…

Demokraattinen kehitys Rojavassa

Liike ”demokraattisen konfederalismin” puolesta Länsi-Kurdistanissa (Rojava) ei ole vaatinut oman valtion perustamista. Tämä ilmenee oheisesta kartasta. Sen sijaan liike pyrkii ”demokraattiseen autonomiaan” osana tulevaisuuden demokraattista Syyriaa. Lähde: Wikimedia Commons, http://www.commons.wikimedia.org Menneen syksyn aikana olemme tutkineet ehdotuksia uudeksi politiikaksi. Painopisteemme on ollut pohjoismaissa, mutta olemme tarkastelleet eräitä näkemyksiä, vaihtoehtoja ja analyyseja myös muualta Euroopasta ja USA:sta. Nyt…

Yhteiskunnallinen mobilisaatio ja osallisuutta lisäävät prosessit

Yhteiskunnallinen mobilisaatio ja osallistuva demokratia-aiheeseen liittyen käsittelemme erilaisia keinoja, joiden avulla voidaan lisätä ihmisten mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan kehittämiseen. Tavallaan, koko opintopiiri on käsittänyt tätä aihetta. Edellisessä blogikirjoituksessa painotimme esimerkiksi, että osallisuutta lisäävät prosessit liittyvät sekä poliittisiin, että sosiaalisiin sektoreihin. Tässä tarkastelemme lähemmin, mitä nämä prosessit pitävät sisällään, ja keskustelemme myös eri työskentelyvaihtoehtojen eduista sekä niiden…

Ekologiset ja demokraattiset kunnat

Kun viikolla 43 opiskelimme tulevaisuuden skenaarioita, päädyimme näkemykseen joustavasta kaupungista. Tätä pidettiin toivottavana vaihtoehtona jaetulle, maalaismaiselle sekä romahtaneelle kaupungille. Olemme sen jälkeen tutkineet kapitalismin kriisiä ja avautumista vaihtoehdolle – talouden demokratian ja yhteiskunnan kehittämiselle viikoilla 44-47. Viikoilla 48 ja 49 perehdymme kaupunkiemme ekologisen ja demokraattisen kehityksen yhteyksiin. Niistä yhteiskuntaekologisista ja poliittisista näkökulmista, jotka ovat olleet tämän…

Ristiriidat, kriisit ja uuden talouden hahmottaminen

Aikamme maailmantalous kriisiytyi vuonna 2008. Alkoi toipuminen, joka keskeytyi ja niin kriisi jatkui. Kapitalismi ei tietenkään kriisiytynyt ensimmäistä kertaa. Mutta miksi tämä tapahtui tällä kertaa? Ja mitä on odotettavissa lähivuosina ja -vuosikymmeninä? Tutustumme tällä viikolla hieman lähemmin joihinkin näkökulmiin tämän hetken talouskriisistä ja keskustelemme, mitä talousjärjestelmän ristiriitaisuuksia kriisi paljastaa. Yritämme myös luoda yhtenäiskuvan meneillään olevasta…

Tulevaisuudenskenaarioita – Minkä tien valitsemme?

Viikolla 43 aiheenamme on ”Tulevaisuudenskenaariot – Minkä tien valitsemme?”. Etkö ehtinyt lukea ja katsoa kaikkea viime viikolla? Ei hätää! Lue blogikirjoitus ja mieti jotakin tai joitakin viikon 42 pohdinta- ja keskustelukysymyksiä tällä viikolla! Jaa mielellään joku ajatus tai havainto Google plussassa. HUOM! Jos teillä on paikallinen opintopiiri, olisi kiva jos voisitte viitata ryhmänne keskusteluihin ja…

Ekologia & demokratia: Yhteiskuntaekologian perusteet

Viikon 42 alaotsikko on ”Ekologia & demokratia: Yhteiskuntaekologian perusteet”. Tämän viikon tavoitteena on avata näkemyksiä seuraaviin kysymyksiin: Miltä oikeastaan näyttää tämän päivän ekologinen kriisi. Mitä tarkoitetaan yhteiskuntaekologialla? Miten sosiaaliset ja ekologiset ongelmat sekä demokraattiset ja ekologiset haasteet kytkeytyvät toisiinsa? Useilla tahoilla koetetaan kuvailla ekologinen kriisi etupäässä luonnontieteellisin käsittein. Tutkijat ovat mm. esitelleet käsitteen ”Planeetan rajat”…