Yhteiskunnallinen mobilisaatio ja osallisuutta lisäävät prosessit

Yhteiskunnallinen mobilisaatio ja osallistuva demokratia-aiheeseen liittyen käsittelemme erilaisia keinoja, joiden avulla voidaan lisätä ihmisten mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan kehittämiseen. Tavallaan, koko opintopiiri on käsittänyt tätä aihetta. Edellisessä blogikirjoituksessa painotimme esimerkiksi, että osallisuutta lisäävät prosessit liittyvät sekä poliittisiin, että sosiaalisiin sektoreihin. Tässä tarkastelemme lähemmin, mitä nämä prosessit pitävät sisällään, ja keskustelemme myös eri työskentelyvaihtoehtojen eduista sekä niiden…

Ekologiset ja demokraattiset kunnat

Kun viikolla 43 opiskelimme tulevaisuuden skenaarioita, päädyimme näkemykseen joustavasta kaupungista. Tätä pidettiin toivottavana vaihtoehtona jaetulle, maalaismaiselle sekä romahtaneelle kaupungille. Olemme sen jälkeen tutkineet kapitalismin kriisiä ja avautumista vaihtoehdolle – talouden demokratian ja yhteiskunnan kehittämiselle viikoilla 44-47. Viikoilla 48 ja 49 perehdymme kaupunkiemme ekologisen ja demokraattisen kehityksen yhteyksiin. Niistä yhteiskuntaekologisista ja poliittisista näkökulmista, jotka ovat olleet tämän…

Osuuskunnat, yhteisvarannot ja kunnallinen hallinto

Viikolla 44 aloimme tarkastella kapitalismin kriisiä. Tututustuimme myös eräisiin puheenvuoroihin, jotka koskivat yhteistoiminnallisen vaihtoehdon luomista kapitalismille. Viikosta 46 alkaen perehdymme lähemmin näihin vaihtoehtoihin. Osuuskunnat Aluksi kysymme kuinka osuuskunta (kooperativ) itse asiassa toimii ja mikä osuuskunta on. Pohdimme myös, millä tavoin osuuskuntia voidaan käyttää demokraatisen talouden muodostamisessa. Perspektiiviä näihin kysymyksiin saamme uudehkosta ruotsalaisesta dokumentista ”Kan vi…

Ristiriidat, kriisit ja uuden talouden hahmottaminen

Aikamme maailmantalous kriisiytyi vuonna 2008. Alkoi toipuminen, joka keskeytyi ja niin kriisi jatkui. Kapitalismi ei tietenkään kriisiytynyt ensimmäistä kertaa. Mutta miksi tämä tapahtui tällä kertaa? Ja mitä on odotettavissa lähivuosina ja -vuosikymmeninä? Tutustumme tällä viikolla hieman lähemmin joihinkin näkökulmiin tämän hetken talouskriisistä ja keskustelemme, mitä talousjärjestelmän ristiriitaisuuksia kriisi paljastaa. Yritämme myös luoda yhtenäiskuvan meneillään olevasta…

Tulevaisuudenskenaarioita – Minkä tien valitsemme?

Viikolla 43 aiheenamme on ”Tulevaisuudenskenaariot – Minkä tien valitsemme?”. Etkö ehtinyt lukea ja katsoa kaikkea viime viikolla? Ei hätää! Lue blogikirjoitus ja mieti jotakin tai joitakin viikon 42 pohdinta- ja keskustelukysymyksiä tällä viikolla! Jaa mielellään joku ajatus tai havainto Google plussassa. HUOM! Jos teillä on paikallinen opintopiiri, olisi kiva jos voisitte viitata ryhmänne keskusteluihin ja…

Ekologia & demokratia: Yhteiskuntaekologian perusteet

Viikon 42 alaotsikko on ”Ekologia & demokratia: Yhteiskuntaekologian perusteet”. Tämän viikon tavoitteena on avata näkemyksiä seuraaviin kysymyksiin: Miltä oikeastaan näyttää tämän päivän ekologinen kriisi. Mitä tarkoitetaan yhteiskuntaekologialla? Miten sosiaaliset ja ekologiset ongelmat sekä demokraattiset ja ekologiset haasteet kytkeytyvät toisiinsa? Useilla tahoilla koetetaan kuvailla ekologinen kriisi etupäässä luonnontieteellisin käsittein. Tutkijat ovat mm. esitelleet käsitteen ”Planeetan rajat”…

Johdanto opintopiiriin

Mikä on opintopiirin tarkoitus? Tämän opintopiirin tarkoituksena on syventää ymmärrystä haasteista, joita yhteiskunta kohtaa nykypäivänä. Haluamme ennen kaikkea valaista ympäristö- ja energiakysymyksiä sekä sitä, kuinka ne liittyvät yhteen talouden, hyvinvoinnin sekä demokratian muotojen ja sisällön kanssa. Jokainen meistä tuo oman panoksensa opintopiiriin kokemustensa ja näkemystensä kautta. Me tutkimme ja keskustelemme yhdessä erilaisista tavoista työskennellä demokraattisen…

Demokraattinen muutos – Tervetuloa opintopiiriin!

Ihmiskunnan ja yhteiskunnan edessä on suuri ja käänteentekevä muutos. Yhteiskuntamuotoa ja yhteiskunnallisen kehityksen suuntaa tulee muuttaa radikaalisti. Vain näin voimme selviytyä ympäristö- ja energiakriisistä, parantaa hyvinvointia ja hankkia hyvät elinmahdollisuudet kaikille. Globaali kapitalismi on tullut tiensä päähän. Sen vuoksi on yhä selvempää, että meidän tulee kehittää uusia taloudellisia malleja, joiden tarkoituksena ei ole pääoman kasautuminen.…