Opintopiiri 2015

Tervetuloa opintopiiriin!

Syksyllä 2015, Kutsumme kaikki opiskelemaan ja keskustelemaan kuinka voisimme saavuttaa muutoksen yhteiskunnassa, muokkaamalla demokraattisia käytäntöjä.

Opintopiiri on jo alkanut, mutta voi yhä liittyä mukaan. (Ilmoittaudu tästä)

Tulemme julkaisemaan linkit kaikkiin opintopiirin materiaaleihin tällä sivuilla. Viikko viikolta opintosuunnitelmamme otsikot tulevat linkittymään uusiin materiaaleihin. Lue lisää opintopiirikokonaisuudesta ja sen sisällöistä täältä.

Muita linkkejä:

Opinto-ohjelma

v. 41 Johdanto
        (Ruotsin versio tästä)

Teema 1: Suuri muutos

v. 42 Ekologia ja demokratia: Yhteiskuntaekologian perusteet
        (Ruotsin versio tästä)

v. 43 Tulevaisuusskenaariot – Minkä tien valitsemme?
        (Ruotsin versio tästä)

Teema 2: Uusi talous

v. 44 & 45 Ristiriidat, kriisit ja uuden talouden hahmottaminen
        (Ruotsin versio tästä)

v. 46 & 47 Osuuskunnat, yhteisvarannot ja kunnallinen hallinto
        (Ruotsin versio tästä)

Tema 3: Poliittinen muutos

v. 48 & 49 Ekologiset ja demokraattiset kunnat
        (Ruotsin versio tästä)
v. 50 & 51 Yhteiskunnallinen mobilisaatio ja osallisuutta lisäävät prosessit
        (Ruotsin versio tästä)

v. 52 & 53 JOULUTAUKO

Teema 4: Eräitä ajankohtaisia esimerkkejä

v. 1 & 2 Demokraattinen konfederalismi Kurdistanissa
       (Ruotsin versio tästä)
v. 3 & 4 Kunnalisia kansanliikkeita Espanjassa
       (Ruotsin versio tästä)

v. 5 & 6 Yhteenveto ja opintojen päättäminen