Murray Bookchin 1921-2006

Murray Bookchin, yhteiskuntateoreetikko ja aktivisti, kuoli varhain aamulla sunnuntaina, heinäkuun 30. kodissaan Burlingtonissa, Vermontissa. Tuotteliaan kirjoittamis-, opettamis- sekä poliittisen aktivismin uran aikana, jolla on mittaa yli puoli vuosisataa, Bookchin muodosti uuden anti-autoritaarisen näkökannnan, jonka juuret ovat ekologiassa, dialektisessa filosofiassa ja vasemmistolaisessa vapaudenhenkisyydessä. 1950- ja 60-luvuilla Bookchin rakensi utooppisen yhteiskuntafilosofian ja kriittisen teorian perinteille, haastaen Marxilaisuuden…