Murray Bookchinin yhteiskuntaekologia – kommunalismi evoluution tienä itsetietoisuuteen, vapauteen ja eettisyyteen

Yhteiskuntaekologia (social ecology) yhdistetään yleensä yhdysvaltalaiseen Murray Bookchiniin, jonka ajatuksia esittelen tässä artikkelissa. Bookchinin mukaan lähes kaikki ekologiset ongelmat ovat yhteiskunnallisia ja sosiaalisia ongelmia. Ekologinen kriisi on kapitalistisen yhteiskunnan aikaansaama, mutta sen perimmäiset juuret ovat yhteiskunnallisissa hierarkioissa. Yhteiskuntaekologia ehdottaa valtion ja kapitalismin korvaamista ekologisella yhteiskunnalla, joka perustuu hierarkiattomiin suhteisiin, maantieteellisesti hajautettuihin yhteisöihin, ekoteknologioihin, luonnonmukaiseen maatalouteen ja…